Közösségi szolgálat

Címkék: Általános hírek

Érettségi bizonyítvány csak annak a középiskolai tanulónak adható ki, aki tanulmányai idején legalább 50 óra közösségi szolgálatot teljesített (= regisztrált önkéntes munka).

Közösségi szolgálat teljesítése csak az iskolával együttműködési szerződést kötött intézményekben és civil szervezeteknél lehetséges az alábbi területeken:

a) az egészségügyi,

b) a szociális és jótékonysági,

c) az oktatási,

d) a kulturális és közösségi,

e) a környezet- és természetvédelemi,

f) a katasztrófavédelmi,

g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős.

Intézményünk kapcsolatban áll önkormányzati hivatalokkal, óvodákkal, kulturális központtal, a Magyar Speciális Olimpiai Szövetséggel, a Máltai Szeretetszolgálattal, a Katasztrófavédelemmel, a Vöröskereszttel, állatmenhellyel, stb.

A közösségi szolgálatot az iskola koordinálja, a teljesített órákról minden tanévben igazolást kapnak a tanulók. A közösségi szolgálatot –lehetőség szerint egyenletesen elosztva– a 9-11. évfolyamon javasolt teljesíteni, hogy az érettségit megelőző évben már ne kelljen ezzel a kötelezettséggel időt tölteni. 16 év alatti önkéntesek tanítási napon legfeljebb 2, azon kívül legfeljebb 3 órát teljesíthetnek naponta.

A közösségi szolgálatot előre kell tervezni és arra a tanulónak a szülő által is aláírt lapon kell jelentkeznie. A jelentkezési lapot a tájékoztató osztályfőnöki órán minden tanuló kézbe kapja. A kiválasztott partnereknél a tanuló előre kinyomtatott közösségi szolgálati naplóval jelentkezik, melyen a szervezetek megbízottai igazolják a teljesített órákat és tevékenységformákat. A naplóra vigyázni, kell, hiszen a tanév végi igazolás csak az ebben szereplő információ alapján állítható ki.

A tanulók és a szervezetek közötti kapcsolattartást az osztályfőnökök és Szentpéteri Attila kollégánk segíti.