Két tannyelvűs záróvizsga

Címkék: Általános hírek

A 9. Kny német nyelvből belső szintvizsgával zárta az első tanévet. A két tanítási nyelvű előkészítő osztály tanulói május 26-án írásbeli, június 12-én szóbeli vizsgán adtak számot tudásukról.

Az írásbeli vizsgán 50 kérdésből álló nyelvtani tesztet kellett megoldaniuk, majd egyre nehezedő, B1-B2 szintű olvasásértési és hallásértési feladatok következtek. Végül 180-200 szavas levelet kellett írniuk a vizsgázóknak, amelyben német barátjuknak adtak tanácsot a pályaválasztáshoz kapcsolódóan. A szóbeli vizsgán irányító kérdések és képimpulzusok alapján 5-10 perces kiselőadást tartottak a diákok a tanév során feldolgozott általános társalgási témakörökből. Az alig néhány 50% körüli eredmény mellett 90% feletti eredmények is születtek, a legtöbb vizsgázó 70-85% között teljesítette a követelményeket, azaz egy B1 szintű nyelvvizsgán vagy az érettségin is helytállt volna szinte mindenki.

A vizsgaeredmény nem az egyetlen, de fontos visszajelzés a tanulóknak arról, hogy milyen szintre jutottak el az egyéves intenzív nyelvtanulás során. Az általános iskolában csak tízen tanultak németül, 25 tanuló teljesen kezdőként vágott bele a némettanulásba, de a következő tanévben már németül kell tanulniuk a történelmet, a földrajzot és a célnyelvi civilizáció tantárgyat, ami eleinte biztosan nem lesz könnyű. A felsőfokú nyelvvizsgáért meg kell dolgozni, de az eddig végzett 26 évfolyam eredményei bizonyítják, hogy kitartással és megfelelő motivációval ez a cél elérhető.

Eke Kornélia

osztályfőnök

Csak az N!.jpg