Tankönyvellátási tájékoztató 2017/2018 II.

Címkék: Általános hírek

A KELLO TÁJÉKOZTATÁSA A 2017/2018. ÉVI TANKÖNYVRENDELÉS MENETÉRŐL

 

 • Visszáru: A fizetős diákok vonatkozásában közvetlenül a szülő élhet elállási jogával 2017. szeptember 15-ig, illetve pót- és évközi rendelés esetén 14 napon belül.
 • Az iskolák részére a visszáru intézménye megszűnt.
  • Az adott tanévhez megrendelt tankönyvet a fizetős diákok esetében közvetlenül a szülő elállási jogának gyakorlásával, 2017. szeptember 15-ig küldheti vissza a KELLO részére. A költségek megfizetéséről a szülőnek/gondviselőnek kell gondoskodnia.
  • Visszaküldési cím: 2225 Üllő, Zöldmező u. 3.
 • Szülők részére kialakított felület megnyitása (www.szuloifelulet.kello.hu):
  • a diákok adatainak ellenőrzésére,
  • az iskolai tankönyvrendelések szülők általi jóváhagyására (A felület használata nem kötelező), és
  • a fizetős diákok tankönyvrendeléseinek pénzügyi követése és rendezése céljából.
 • A kiszállított tankönyvek alapján számlázunk, mely kifizethető online (szülői felületen), valamint átutalással, illetve a megadott postahivatalokban (A KELLO INFOPONTOKON történő fizetési lehetőség megszűnt!). A postahivatalokban elfogadott utalványok listáját a www.kello.hu/rolunk/utalvanyok-elfogadasa elérhetőségen tekinthetik meg.
 • A fizetős diákok számláit egyben küldjük ki az iskolákba 2017. augusztus 21 – 31-ig, kivéve azon számlákat, melyeknek a kiegyenlítése a szülői online felületen megtörtént.
 • A pótrendelések leadása 2016. augusztus 22. és szeptember 15. között történik.

Tankönyvek átvétele:

A megrendelt tankönyveket az első tanítási napon vehetik át a diákok. Az átvétel tényét Átadás-átvételi dokumentum aláírásával igazolják.  A fizetős diákok az iskolában kapják meg a  számlát is, melynek befizetési határideje 2017. szeptember 15.

Ingyenes tankönyvre, illetve normatív támogatásra jogosult tanuló, aki:

a)      Tartósan beteg

b)      Szakértői bizottság véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, autizmus zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd

c)      Három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él

d)      Nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult

e)      Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy

f)       Gyermekvédelmi gondoskodáskeretében nevelésbe vett vagy utógondozásban részesül

Minden jogosultság esetén 2017. október 1-jén is érvényes igazolással kell rendelkeznie a diáknak, az augusztusban lejáró igazolásokat még a tankönyvosztás előtt célszerű megújítani.

Ingyenes tankönyvet csak hatályos igazolás ellenében áll módunkban kiadni!

Amennyiben a kedvezményre jogosultság igazolása a 2017/18 tanév szeptember 15. napjáig nem történik meg, úgy a kapott tankönyvek ellenértékét legkésőbb október 20-ig ki kell fizetni.