Tájékoztató a központi írásbeli felvételi vizsgáról

Címkék: Általános hírek

Kedves 8. osztályosok! Tisztelt Szülők!

A központi írásbeli felvételi vizsgára hozzánk jelentkezett tanulókat regisztráltuk. Kérünk minden felvételizőt, hogy 2018. január 20-án legkésőbb 9:30-ra érkezzen meg a gimnáziumba. A terembeosztás elérhető iskolánk honlapján, valamint a felvételi napján a porta mellett kifüggesztjük a vizsgatermekhez tartozó tanulók nevét és oktatási azonosító számát.

Kérjük, a vizsgára minden tanuló hozza magával diákigazolványát vagy személyi igazolványát, kék vagy fekete színű tollat, valamint ceruzát, radírt, körzőt, szögmérőt és vonalzót!

További információk:

  • A vizsga megkezdése csak személyazonosításra alkalmas igazolvány bemutatása után lehetséges.
  • A felvételi vizsga feladatlapjai és javítókulcsai várhatóan 2018. január 20-án 13:00 órától a www.oktatas.hu honlapon megtekinthetők.
  • Az értékelt dolgozatokat a vizsgázó és/vagy szülője 2018. január 31-én,szerdán 8:00 és 16:00 óra között tekintheti meg a 104-es teremben, azokról kézzel vagy elektronikus úton (pl. fényképezőgéppel, mobiltelefonnal) másolatot készíthet.
  • A megtekintést követő munkanapon (2018. február 1.) 16:00 óráig a vizsgázó vagy törvényes képviselője – kizárólag a hivatalos javítási- értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – írásban észrevételt tehet. Ezen határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az észrevételben foglaltakat szaktanárok bírálják el, és az eredményt írásban közlik az észrevételt tevővel. További információ:www.oktatas.hu
  • Azok a vizsgázók, akik nem tekintik meg értékelt dolgozataikat, eredményüket várhatóan 2018. február 2-től találják meg a gimnázium honlapján (www.perczel.hu).
  • A központi írásbeli vizsga részletes eredményeit tartalmazó Értékelő lapot 2018. 01. 31-én a megtekintéskor át lehet venni, illetve 2018. február 8-ig minden tanulóhoz eljuttatjuk.

Minden tanulónak eredményes vizsgát kívánunk.