Az angol szóbeli felvételi vizsga

Címkék: Általános hírek

Az angol szóbeli felvételi vizsga időpontja: 2018. február 23. (péntek)

Az angol szóbeli vizsga követelményei:

Az angol szóbeli meghallgatás célja a vizsgázó idegen nyelvi kompetenciájának felmérése.

A vizsgán az utasítások angol nyelven hangzanak el, a feladatok megoldása és a szükséges kommunikáció szintén célnyelven történik.

Az angol szóbeli meghallgatás célja a vizsgázó idegen nyelvi kompetenciájának felmérése.

1.  feladat: Olvasott angol nyelvi szöveg tartalmi összefoglalása angolul

15-20 soros idegen nyelvi szöveget kell tartalmilag ismertetni angol nyelven. A szöveg tartalma, szerkezete és nyelve világos, hétköznapi nyelven íródott, megfelel a korosztály élettapasztalatának és általános érdeklődésének, megértéséhez nincs szükség a korosztály általános műveltségi szintjét meghaladó ismeretekre.

A szöveg tartalmazhat olyan szavakat, kifejezéseket, szerkezeteket, amelyek ismerete nem várható el az adott szinten; ezek megértése azonban nem szükséges a feladat sikeres megoldásához. Előforduló szövegfajták: tájékoztató szövegek, újságcikkek, ismeretterjesztő szövegek, egyszerű elbeszélő szövegek.

A szöveg elolvasásához és értelmezéséhez a vizsgázónak 10 perc felkészülési idő áll rendelkezésére, amely alatt rövid, vázlatos jegyzetet készíthet. A feladat megoldásához szótár nem használható.

2.  feladat: Fogalommagyarázat

A vizsgázó a szövegben aláhúzott 5 angol szót angol nyelven elmagyarázza (körülírja), vagy pontos angol nyelvi rokon értelmű kifejezéssel meghatározza.

3.  feladat: Kötött témájú beszélgetés idegen nyelven az ajánlott témakörök alapján

A vizsgázó beszélgetést folytat a vizsgáztatóval - 3 témakörhöz kapcsolódó néhány kérdésre válaszol. Ajánlott témakörök az angol szóbeli meghallgatás 3. feladatához:

1.  Napirend – Daily Routine

2.  Iskola - School

3.  Család, barátok, személyleírás – Family, friends, describing people

4.  Otthon – Your home

5.  Vásárlás - Shopping

6.  Mozi, színház, filmek – Cinema, theatre, films

7.  Televízió, rádió, zene – Television, radio, music

8.  Sport, szabadidős tevékenységek – Sports, free-time activities

9.  Könyv, újságolvasás – Reading books and newspapers

10. Étkezés otthon és étteremben – Eating at home and eating out

11. Időjárás, öltözködés – Weather and clothing

12. Családi ünnepek – Family occasions

13. Utazás, közlekedés, nyaralás – Travelling, traffic and going on holiday

14. Egészség, betegség – Health and illnesses

15. Foglalkozások, munka - Jobs

16. Technika: mobil telefon, internet – Technology: mobile phones and the Internet

17. Környezetünk - Environment

18. Természet, állatok, házi kedvenceink – Nature, animals and pets