Tájékoztató a tankönyvek átvételéről

Címkék: Általános hírek

Tájékoztató a tankönyvek átvételéről

2019-20 tanév

 

Az első tanítási napon, szeptember másodikán kapják meg tankönyveiket

  • a 9. évfolyamos tanulók, valamint
  • a 10-12. évfolyamosok közül a fizetős státuszú diákok.

 

Azok a normatív támogatásra jogosult tanulók, akik érvényes igazolással rendelkeznek, szeptember 3-án a 020-as tanteremben vehetik át könyveiket.

 

Azok a tanulók, akiknek igazolása lejárt a nyár folyamán, vagy csak bankszámlakivonattal igazolták jogosultságukat, szeptember 2-től 20-ig kell, hogy érvényes igazolásukat bemutassák; az igazolás másolatának leadása után a könyvtárban vehetik át tankönyveiket. Az igazolások másolatát az osztályfőnökök gyűjtik.

Aki ezen időszak alatt nem tudja igazolni jogosultságát, fizetős státuszba kerül és október 20-ig köteles kifizetni a számára megrendelt tankönyveket.

A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 8. § (4) bekezdésében biztosított normatív kedvezmény igénybevételére jogosult, aki:

a) tartósan beteg (szakorvosi igazolás vagy a magasabb családi pótlék folyósításáról szóló igazolás, ami lehet: bérjegyzék, pénzintézeti számlakivonat, postai igazoló szelvény)

b) a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd (szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye)

c) három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él (a megállapított családi pótlék folyósításáról szóló igazolás, ami lehet: bérjegyzék, pénzintézeti számlakivonat, postai igazoló szelvény)

d) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult (megállapított családi pótlék folyósításáról szóló igazolás)

e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül (erről szóló határozat)

A határidő letelte után nem áll módunkban igazolást elfogadni, a könyveket ki kell fizetni.