Beszámoló „Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenység” témanap eseményeiről

Címkék: Általános hírek

A 2020/21-es tanévben gimnáziumunk „Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenység” témanaphoz csatlakozott, amely 2020. szeptember 25-én zajlott le. A témanap célja az volt, hogy tudatosítsa a diákokban a lelki és fizikai jólét fontosságát.

A járványhelyzetre való tekintettel az iskola nem rendezhetett közös sporttevékenységet, ami az iskolai diákjait közösen megmozgathatta volna, ezért a tanárok tanórai keretek között dolgozták fel a témát, minden szaktanár a saját belátása szerint.

Iskolánkban a mentális egészség, az egészségtudatos életmód témaköre került bemutatásra több csoportban. Az iskola tanulóinak döntő többsége részt vett a témanap keretében szervezett órákon, amelyek többnyire magyar- és idegen nyelvi, biológia- és testnevelésórákon kerültek feldolgozásra.

 

Beszámoló „Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenység” témanapon végzett tevékenységekről:

Minden osztály, amelynek 2020. 09. 25-én volt testnevelésórája, lefutott 2020 métert. A futás rajtja előtt mindenki megfogalmazott magában egy várható időeredményt, amellyel megbecsülte a saját teljesítményét. A futás után összehasonlították a várt és a kapott eredményeket. Sok esetben az volt tapasztalható, hogy a tanulók alul becsülik magukat, a saját teljesítményüket. Ez mentális fejlődésük szempontjából nem jó irány. Sokan meg is lepődtek, hogy mire képesek. Sok esetben a pedagógusokon is sok múlik - hogy megerősítik, amiben jó a diák, dicsérik a befektetett munkát -, ezáltal közvetve nő a teljesítménye is, mert motivált marad –, vagy mindig a teljesítményt értékelik, és tudatosítják benne, hogy gyenge.

Az órák végén rövid beszélgetéseket folytattak a tanárok a diákokkal, ahol mindenki elmondta, hogy önmagát hogy értékeli, ill. a külső környezete általában mit és hogyan értékel az ő teljesítményében, tevékenységében.

A testnevelésórák általában remek lehetőséget nyújtanak a tanulóknak az önmaguk reális megismerésére, az énképük kialakítására. Egy-egy feladathelyzetben tisztán láthatóak a tanulók személyiségjegyei, asszertivitásuk, amelyek a mindennapi életben is érvényesülnek.

Az idegen nyelvi és két tanítási nyelvű órákon több téma került feldolgozásra, változatos formákban, a diákok nyelvi szintjéhez igazodva. A nyelvi órákon elhangzott témák a következők voltak: mentális egészség; reziliencia; egészséges táplálkozás; egészséges életmód, rossz szokások, étkezési zavarok, mint például bulimia, anorexia, zabálás és alultápláltság; alternatív gyógyítási módszerek, mint például akupunktúra, homeopátia, csontkovács és gyógynövények; a túlzott technikai eszközhasználat káros hatásai az egészségre és azok következményei.

A témák feldolgozásában a következő osztályok/csoportok vettek részt: 9.a, 9.bc, 9.n, 10.a, 10.n, 11.b, 12.bc. A témák feldolgozási formái széles spektrumot mutattak a frontális beszélgetéstől a csoportmunkán át a kiselőadásokig, kvízjátékokig, különböző alkalmazások használatával (pl. Quizlet, Kahoot!, podcast stb.).

Minden óra a tervezettek szerint sikerült, a diákok aktívan és érdeklődően vettek részt a feladatokban, hozzátéve a saját véleményüket és személyiségüket. Az órákon sok következtetést vontak le a diákok, hangsúlyozták, hogy a mentális egészség nemcsak abból áll, hogy egészséges ételeket fogyasztanak, és eleget sportolnak, hanem a pihenés és az alvás is milyen fontos szerepet játszik, illetve lényegesek a barátok és a szabadidő hasznos eltöltése is.

Biológiaórákon a programba a 12.c osztály, a 9.b TT-s csoportja, a 11.b TT-s csoportja és a 12.b TT-s csoportja került bevonásra.

A biológiaórák első 5-6 percében dr. Benedek László gyűjteményéből választva csoportjátékot játszottak, amely az önérvényesítés és így a társas hatékonyság sikerét és kudarcát és a csoporton belüli rokonszenvi viszonyokat tükrözi. Ezt követően kiértékelték a megélt élethelyzeteket, és átnézték ezek biológiai hátterét.

Majd a dr. Kopp Máriával készült interjú - Lelki és testi egészség összefüggései témában - első 17 percének meghallgatása következett, menetközben néhányszor megállítva a videót egy-két gondolat részletesebb megbeszélése végett. Beszélgettek a helyes énképről, az elvárt értékek és a megvalósulás közötti kapcsolatról, szóba kerültek a negatív és pozitív megküzdési stratégiák, így a sportmozgások fontosságáról is szó esett. Megkülönböztették a probléma és az érzelmi fókuszú megküzdési formát, valamint vizsgálták ezen folyamatok hormonális alapjait.

A magyarórákon a 9-12. évfolyamon (9.c, 10.c, 11.b, 11.c, 11.n, 12.c) egységesen egy szövegértési feladat formájában közelítették meg a diákok a témát, amelynek címe a „Miért baj a cukorbaj?" volt, mely az elhízás és egészségtelen táplálkozás okozta betegségekről, szövődményekről szólt. A téma feldolgozását érvelési feladatok, grammatikai gyakorlatokhoz választott szövegek is elmélyítették.

2020 10 13 2 007.jpg2020 10 13 2 008.jpg2020 10 13 2 011.jpg