Tájékoztató a központi írásbeli felvételi vizsgáról és a beérkezett jelentkezésekről

Címkék: Általános hírek

A központi írásbeli felvételi vizsgára történő jelentkezés lezárult, a gimnáziumunkba beérkezett jelentkezéseket (a tanulók oktatási azonosítóját) a mellékelt dokumentum tartalmazza. Kérjük a szülőket, ellenőrizzék, hogy gyermekük oktatási azonosítója szerepel-e a táblázatban.

Amennyiben nem szerepel, akkor kérjük, ezt mielőbb jelezzék a titkarsag@perczel.hu email címre.

A központi írásbeli felvételi vizsga időpontja:

  • 2021. január 23-án 10 óra,
  • pótló írásbeli vizsga 2021. január 28-án 14 óra,
  • második pótló írásbeli vizsga 2021. február 5-én 14 óra.

Pótló írásbeli vizsgát (2021. január 28-án) csak azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. A vizsgázók által benyújtott, indoklással alátámasztott írásos kérelem mérlegelése, a benyújtott igazolások elfogadása a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatójának jogköre.

Második pótló írásbeli vizsgát (2021. február 5-én) csak azok a tanulók írhatnak, akik igazoltan COVID-19 fertőzésben szenvedtek, vagy igazoltan hatósági házi karanténba kerültek, vagy egyéb rendkívüli, önhibájukon kívül eső elháríthatatlan ok miatt sem a tanév rendje szerinti központi írásbeli vizsgán (2021. 01. 23), sem annak pótnapján (2021. 01. 28) nem tudtak megjelenni. Az egyéb rendkívüli, a vizsgázó önhibáján kívül eső elháríthatatlan ok megítélésének mérlegelési jogköre a vizsgaszervező intézmény vezetőjének a hatáskörébe tartozik.

Bármelyik pótló vizsgán való részvételt annál a középfokú oktatási intézménynél kell a jelentkezőnek kérelmezni, ahová a jelentkezését eredetileg beadta. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát.

Részletes szabályok elérhetők: https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_intezmenyeknek/kozepfoku_beiskolazas_rendje

A felvételi vizsga terembeosztásáról és minden, a vizsgával kapcsolatos információról január elején adunk tájékoztatást.

Sok sikert kívánunk a felkészüléshez!

KÖZPONTI FELVÉTELI VIZSGÁRA BEÉRKEZETT JELENTKEZÉSEK (36904 bájt)