Tájékoztató a központi írásbeli felvételi vizsgáról

Címkék: Általános hírek

Kedves 8. osztályosok! Tisztelt Szülők!

A központi írásbeli felvételi vizsgára hozzánk jelentkezett tanulókat regisztráltuk. A jelentkezők magas száma és az egészségügyi hatóságok állásfoglalásai alapján alkalmazandó biztonsági intézkedések betartása miatt a vizsga két épületben kerül megrendezésre. Az egyik épület a Siófoki Perczel Mór Gimnázium (jelölése: PMG) épülete, a másik a Vak Bottyán János Általános Iskola (jelölése: VBJ) felső tagozatos épülete (mindkét intézmény bejárata a Március 15. parkból nyílik).

Kérünk minden felvételizőt, hogy 2021. január 23-án legkésőbb 9:30-ra érkezzen meg abba az épületbe, ahova beosztottuk. A terembeosztás elérhető iskolánk honlapján, valamint a felvételi napján a bejáratoknál kifüggesztjük a vizsgatermekhez tartozó tanulók nevét és oktatási azonosító számát.

Kérjük, a vizsgára minden tanuló hozza magával diákigazolványát vagy személyi igazolványát, kék vagy fekete színű tollat, valamint ceruzát, radírt, körzőt, szögmérőt és vonalzót! Az épületekbe belépni csak szájmaszkban lehetséges, így kérjük, azt is hozzanak magukkal.

További információk:

 • A vizsga épületbe a belépés csak szájmaszkban, kézfertőtlenítés és lázmérés után lehetséges.
 • A vizsgázó köteles az épületbe lépést követő lehető legrövidebb idő alatt megkeresni azt a tantermet, ahova a beosztása szól, és elfoglalni helyét.
 • Az épületbe csak a vizsgázó mehet be, a kísérők az épületen kívül tartózkodhatnak. Ekkor is kérjük a csoportosulás mellőzését.
 • A vizsgára kijelölt épületben a folyosókon és a mosdókban kötelező a maszk viselése. A teremben, a dolgozat írása közben a maszk használata ajánlott, de nem kötelező.
 • A vizsga megkezdése csak személyazonosításra alkalmas igazolvány bemutatása után lehetséges.
 • A dolgozatot kék vagy fekete színű tollal kell megírni, csak a rajzokat szabad ceruzával készíteni. Nem szabad radírozható tollat, illetve hibajavítót használni!
 • A vizsgázó a két vizsga közötti szünetben lehetőleg ne hagyja el a termet, a vizsga végeztével a lehető legrövidebb idő alatt hagyja el a vizsga helyszínét, épületét.
  • A felvételi vizsga feladatlapjai és javítókulcsai várhatóan 2021. január 23-án 13:00 órától a www.oktatas.hu honlapon megtekinthetők.
  • Az értékelt dolgozatokat a vizsgázó és/vagy szülője 2021. február 3-án, szerdán 8:00 és 16:00 óra között tekintheti meg a gimnáziumban, azokról fényképezőgéppel, mobiltelefonnal másolatot készíthet. A megtekintés folyamatát és biztonságát elősegítheti, ha a vizsgázó a vizsgadolgozatot laponként lefényképezi, és utána azonnal elhagyja a megtekintés helyszínét.
  • A megtekintést követő munkanapon (2021. február 4.) 16:00 óráig a vizsgázó vagy törvényes képviselője – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – írásban észrevételt tehet. Ezen határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az észrevételben foglaltakat szaktanárok bírálják el, és az eredményt írásban közlik az észrevételt tevővel. További információ: www.oktatas.hu
  • Azok a vizsgázók, akik nem tekintik meg értékelt dolgozataikat, eredményüket várhatóan 2021. február 3-tól találják meg a gimnázium honlapján (www.perczel.hu).
  • A központi írásbeli vizsga részletes eredményeit tartalmazó Értékelő lapot 2021. február 3-án a megtekintéskor át lehet venni, illetve 2021. február 8-ig minden tanulóhoz eljuttatjuk.

Pótló vizsgák:

 • Bármelyik pótló vizsgán való részvételt annál a középfokú oktatási intézménynél kell a jelentkezőnek kérelmezni, ahová a jelentkezését eredetileg beadta. Vizsgaismétlés nem lehetséges, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát.
 • Pótló írásbeli vizsgát (2021. január 28-án) csak azok a tanulók írhatnak, akik az első írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. A vizsgázók által benyújtott, indoklással alátámasztott írásos kérelem mérlegelése, a benyújtott igazolások elfogadása a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatójának jogköre.
 • Második pótló írásbeli vizsgát (2021. február 5-én) csak azok a tanulók írhatnak, akik igazoltan COVID-19 fertőzésben szenvedtek, vagy igazoltan hatósági házi karanténba kerültek, vagy egyéb rendkívüli, önhibájukon kívül eső elháríthatatlan ok miatt sem a tanév rendje szerinti központi írásbeli vizsgán (2021. 01. 23), sem annak pótnapján (2021. 01. 28) nem tudtak megjelenni. A kérelem beadási határideje: 2021. január 29. 16 óra. Az egyéb rendkívüli, a vizsgázó önhibáján kívül eső elháríthatatlan ok megítélésének mérlegelési jogköre a vizsgaszervező intézmény vezetőjének a hatáskörébe tartozik.

Részletes szabályok elérhetők: https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_intezmenyeknek/kozepfoku_beiskolazas_rendje

Minden tanulónak eredményes vizsgát kívánunk.

Tájékoztató a központi írásbeli felvételi vizsgáról 2021 (144400 bájt)

Központi írásbeli felvételi vizsga 2021. január 23. - TEREMBEOSZTÁS (87292 bájt)