Búcsúzunk dr. Varga Zoltántól, gimnáziumunk egykori igazgatójától

Címkék: Általános hírek

Dr. Varga Zoltán pedagógusi életpályája átível a nevelés-oktatás különböző területein az általános iskolától az egyetemi képzésig, de az oktatásirányításban aktív szerepet vállalt a köznevelés új irányainak kijelölésében is.

Kép1.jpg

A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett matematika–fizika szakos tanári oklevelet 1981-ben. Pályakezdőként a balatonfüredi Lóczy Lajos Gimnáziumban tanította szaktárgyait, és másoddiplomás képzésben folytatta tanulmányait az ELTE-n, ahol 1984-ben technika szakos tanári oklevelet kapott. Ugyanebben az évben elfogadta a Pécsi Egyetem akkor alakuló Technika Tanszékén felajánlott állást, és 10 éven keresztül, 1994-ig dolgozott a tanárképzésben. Angol és német nyelvvizsgát tett, 1991-ben a Janus Pannonius Tudományegyetemen doktori fokozatot szerzett fizikából, és munkáját adjunktusként folytatta. 1999-ben közoktatási vezető képzettséget szerzett a Budapesti Műszaki Egyetemen.

Új távlatot jelentett szakmai pályafutásában a siófoki Perczel Mór Gimnázium igazgatói beosztása. 1994 és 2004 között, illetve a 2009/2010-es tanévben intézményvezetőként, további két évben szaktanárként dolgozott egykori iskolájában. Vezetői tevékenységének köszönhetően a Perczel Mór Gimnázium rugalmasan reagált a törvényi és fenntartói környezet változásaira, a szülői és tanulói elvárásokra, és megszilárdította a megyei intézményrendszeren belüli jó pozícióit. Ekkor alakult ki az iskola jelenlegi képzési szerkezete, a tudás, az eredményesség és a fegyelem értékeire épülő, többhangsúlyos oktató-nevelő programja. A hagyományosan magas szintű angol- és németnyelv-tanítás mellett új erősséget jelentett a humán, illetve matematika emelt szintű képzés bevezetése, az új természettudományi labor pedig a későbbiekben lehetővé tette a kémia, fizika és biológia tantárgyak emelt szintű oktatását.  Vezetése alatt megújult az iskolaépület is: nem csak a tervezésben vállalt lelkesen szerepet, hanem nem riadt vissza a kétkezi munkától sem. A praktikus tervezésnek köszönhetően célszerű, világos, jól kihasználható terek alakultak ki az időközben zsúfolttá vált épületben, és jelentős mértékben javultak a tanulók és a pedagógusok munkakörülményei. Igazgatóként ösztönözte az informatikatermek kialakítását és korszerű számítógépekkel való felszerelését is. Harmadik igazgatói ciklusának idején, 2009-ben megtörtént a gimnázium épületének teljes hőszigetelése, nyílászárócseréje, és megkezdődött az akadálymentesítése. Iskolát épített, jól látta a lehetséges fejlődési irányokat, és kollégáival együtt sikeresen meg is valósította a kitűzött célokat. Ennek köszönhetően nőtt a gimnázium általában vett jó híre, a magas szintű történelem-, kommunikáció- és matematikaoktatás, a tanulmányi versenyeredmények, a nyelvvizsgák kiemelkedően magas száma és az iskolai hagyományok ápolása egyaránt hozzájárult ahhoz, hogy a siófoki és környékbeli általános iskolák diákjai elsődleges továbbtanulási célként a Perczel Mór Gimnáziumot jelölték meg. Intézményvezetőként támogatta a nyelvi munkaközösségek törekvéseit abban, hogy nemzetközi iskolai együttműködésekben vegyenek részt, tudván, hogy a nemzetközi projektek hatása messze túlmutat az egyszerű nyelvi kompetenciafejlesztésen, együttműködésre, toleranciára nevel, és jelentős az interkulturális hozadéka is. Fontosnak tartotta a jó kapcsolatok kiépítését és fenntartását a városi és a felsőoktatási intézményekkel, az iskola régi tanáraival és diákjaival. Rendszeres volt a kapcsolattartás a nyugdíjas dolgozókkal, és személyesen is segítette, támogatta idős volt tanárait. Tevékenyen részt vett az iskola jubileumi évfordulóinak megünneplésében is. Vezetői tevékenységének elismeréseként 2000-ben Somogy Megye Közgyűlése Elnökének Oklevelét vehette át.

2009-ben ismét megpályázta és elnyerte a Perczel Mór Gimnázium igazgatói beosztását, de a megbízásnak csak egy tanévben tudott eleget tenni: 2010-ben az oktatásért felelős államtitkárság Budapestre hívta. Az OFI főosztályvezetője, majd 2012-ben a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatás-fejlesztési Főosztályának vezetője lett, jelentős részt vállalt az új köznevelési törvény koncepciójának kidolgozásában, és vezette a törvény kodifikációját végző munkacsoportot.

A központi oktatásirányításban végzett munka után ismét a nevelés-oktatás területén helyezkedett el a Siófoki Tankerületi Központ alkalmazásában. A napi munka mellett megszerezte a pedagógus életpálya Kutatótanár fokozatát. Pedagógusként, szaktanárként fizika, illetve innovációs szakkört tartott, mindig nagy hangsúlyt fektetett a tehetséggondozásra, arra, hogy tanítványai megtanuljanak önállóan gondolkodni és ismereteket szerezni, értsék meg a természettudományos problémákat és jelenségeket, és legyenek képesek a problémákra kreatív megoldási javaslatokat megfogalmazni. Alapképzettsége és természettudományos érdeklődése a saját gyakorlatában is problémák megoldására sarkallta, aminek eredménye néhány műszaki találmány is. Pedagógusi munkája már az egyetemi években is tanítványainak sikereivel mérhető, gimnáziumi diákjai pedig évről évre kiemelt dicséretet szereztek az Országos Ifjúsági Tudományos és Innovációs Versenyen. Vallotta, hogy a műszaki, az informatikai és a természettudományos pályákra való felkészítés megerősítése a jövő záloga.

Két kitöltött igazgatói ciklus, 11 év kitörölhetetlen nyomot hagy egy iskola életében. Megrendítő, hogy az idén 70 éves gimnázium képzeletbeli emlékkönyvében már csak egy tragikusan korán lezárult életpálya lehet az övé.