1956-ra emlékeztünk

Címkék: Általános hírek

2022. október 24-én a Siófoki Perczel Mór Gimnázium tanárai, diákjai közös megemlékezésen és tiszteletadáson vettek részt emléket állítva az 1956-ban helytálló forradalmárok hősiességének.

Október 23. minden évben az 1956. évi forradalom és szabadságharc kezdetének és a Magyar Köztársaság 1989. évi kikiáltásának napja. A forradalom célja a fennálló társadalmi rend és az államhatalom gyökeres és tartós megváltoztatása volt. A II. világháborút követő másfél évtizedben Magyarország és más „keleti blokkba” tartozó ország polgárait terror sújtotta. Életszínvonaluk rendkívül alacsony volt. Magyarország a Szovjetunió befolyása alatt elvesztette szuverenitását, és szovjet katonai megszállás alá került.

Az 1956. október 23-án kirobbant forradalom a Magyarországon kialakult rendkívül feszült politikai, társadalmi és gazdasági helyzet megváltoztatását, a magyar nemzet függetlenségét és demokratikus politikai rendet követelő megmozdulás volt, mely a megszálló orosz csapatok későbbi beavatkozása miatt szabadságharccá nőtte ki magát.

Az ünnep napján az első három tanóra megtartása után a diákok tanáraikkal együtt osztálytermükben megtekintették a Néma forradalom (Das schweigende Klassenzimmer) című 2018-ban készült német drámát.

A magyar forradalom és a forradalmárok iránt érzett szolidaritás jegyében hallgató diákokról szóló Német Filmdíjra jelölt alkotás érzékletesen kapcsolódott össze nemzeti ünnepünk üzenetével, hiszen a magyarországihoz hasonló helyzet állt fenn a filmben bemutatott Kelet-Németországban, az NDK-ban is.

1956_1..jpg1956_2..jpg1956_3..jpg