Tájékoztató a központi felvételi vizsgáról

Címkék: Általános hírek

Tájékoztató a központi írásbeli felvételi vizsgáról és a beérkezett jelentkezésekről.

A központi írásbeli felvételi vizsgára történő jelentkezés lezárult, a gimnáziumunkba beérkezett jelentkezéseket (a tanulók oktatási azonosítóját) a mellékelt dokumentum tartalmazza. Kérjük a szülőket, ellenőrizzék, hogy gyermekük oktatási azonosítója szerepel-e a táblázatban. Amennyiben nem szerepel, akkor kérjük, ezt mielőbb jelezzék a titkarsag@perczel.hu email címre.

A központi írásbeli felvételi vizsga időpontja:

  • 2023. január 21-én 10 óra
  • pótló írásbeli vizsga 2023. január 31-én 14 óra

Pótló írásbeli vizsgát (2023. január 31-én) csak azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. A vizsgázók által benyújtott, indoklással alátámasztott írásos kérelem mérlegelése, a benyújtott igazolások elfogadása a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatójának jogköre.

A pótló vizsgán való részvételt annál a középfokú oktatási intézménynél kell a jelentkezőnek kérelmezni, ahová a jelentkezését eredetileg beadta. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát.

A központi írásbeli vizsga lebonyolítása
· A tanulóknak a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt –
diákigazolványt vagy személyi igazolványt – kell magukkal vinni.
· A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható. A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.
· A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű
tintával kell elkészíteni.
· A vizsga feladatlaponként – magyar nyelv, majd matematika – 45 percet vesz igénybe, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet kell tartani.

A részletes szabályok elérhetőek:

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/KIFIR_kozponti_irasbeli_vizsga.pdf

A felvételi vizsga terembeosztásáról és minden, a vizsgával kapcsolatos információról január elején adunk tájékoztatást honlapunkon.

Sok sikert kívánunk a felkészüléshez!

Felvételire jelentkezők pdf.pdf (102303 bájt)