Tájékoztató a központi írásbeli felvételi vizsgáról és a terembeosztásról

Címkék: Általános hírek

Kedves 8. osztályosok! Tisztelt Szülők!

A központi írásbeli felvételi vizsgára hozzánk jelentkezett tanulókat regisztráltuk.

Kérünk minden felvételizőt, hogy 2023. január 21-én legkésőbb 9:30-ra érkezzen meg a gimnázium épületébe (Siófok, Március 15. park 1.) A terembeosztás elérhető iskolánk honlapján, valamint a felvételi napján a bejáratoknál kifüggesztjük a vizsgatermekhez tartozó névsorokat és oktatási azonosítókat.

Kérjük, a vizsgára minden tanuló hozza magával diákigazolványát vagy személyi igazolványát, kék vagy fekete színű tollat, valamint ceruzát, radírt, körzőt, szögmérőt és vonalzót!

További információk:

 • A vizsga épületbe 9:15 perctől kizárólag egészséges diákok léphetnek be kézfertőtlenítés után.
 • A vizsgázó köteles az épületbe lépést követően a lehető legrövidebb idő alatt megkeresni azt a tantermet, ahova a beosztása szól, és elfoglalni helyét.
 • Az épületbe csak a vizsgázó mehet be, a kísérők az épületen kívül tartózkodhatnak.
 • A vizsga megkezdése csak személyazonosításra alkalmas igazolvány (arcképes személyi igazolvány vagy diákigazolvány) bemutatása után lehetséges.
 • A dolgozatot kék vagy fekete színű tollal kell megírni, csak a rajzokat szabad ceruzával készíteni. Nem szabad radírozható tollat, illetve hibajavítót használni!
 • A vizsga feladatlaponként – magyar nyelv, majd matematika – 45 percet vesz igénybe, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet kell tartani.
 • A vizsgázó a két vizsga közötti szünetben szükség esetén elhagyhatja a termet, a vizsga végeztével minden tanuló a lehető legrövidebb idő alatt hagyja el a vizsga helyszínét, épületét.
  • A felvételi vizsga feladatlapjai és javítókulcsai várhatóan 2023. január 21-én 13:00 órától a www.oktatas.hu honlapon megtekinthetők.
  • Az értékelt dolgozatokat a vizsgázó és/vagy szülője 2023. január 27-én, pénteken 8:00 és 16:00 óra között tekintheti meg a gimnáziumban, azokról fényképezőgéppel, mobiltelefonnal másolatot készíthet. A megtekintés folyamatát és biztonságát elősegítheti, ha a vizsgázó a vizsgadolgozatot laponként lefényképezi, és utána azonnal elhagyja a megtekintés helyszínét.
  • A megtekintést követő munkanapon (2023. január 30.) 16:00 óráig a vizsgázó vagy törvényes képviselője – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – írásban észrevételt tehet. Ezen határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az észrevételben foglaltakat szaktanárok bírálják el, és az eredményt írásban közlik az észrevételt tevővel. További információ: www.oktatas.hu
  • Azok a vizsgázók, akik nem tekintik meg értékelt dolgozataikat, eredményüket várhatóan 2023. február 3-tól találják meg a gimnázium honlapján (www.perczel.hu).
  • A központi írásbeli vizsga részletes eredményeit tartalmazó Értékelő lapot 2023. február 10-ig minden tanulóhoz eljuttatjuk. (Az értékelőlapok a 2023. január 27-i megtekintéskor nem vehetők át.)

Pótló vizsga

Kérjük, hogy aki a 2023. január 21-ei vizsgáról előre tudhatóan távol marad, erről mielőbb tájékoztassa a gimnáziumot a titkarsag@perczel.hu címen.

 • A pótló vizsgán való részvételt annál a középfokú oktatási intézménynél kell a jelentkezőnek kérelmezni, ahová a jelentkezését eredetileg beadta. Vizsgaismétlés nem lehetséges, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát.
 • Pótló írásbeli vizsgát (2023. január 31-én 14:00 órától) csak azok a tanulók írhatnak, akik az első írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. A vizsgázók által benyújtott, indoklással alátámasztott írásos kérelem mérlegelése, a benyújtott igazolások elfogadása a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatójának jogköre.

Részletes szabályok elérhetők:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/kozepfoku_beiskolazas_rendje

Minden tanulónak eredményes vizsgát kívánunk.

A terembeosztás elérhető az alábbi dokumentum letöltésével:

A központi felvételi írásbeli terembeosztása.pdf (253817 bájt)

Tájékoztató a központi felvételi írásbeliről 2023.pdf (460638 bájt)