Tájékoztató a központi felvételi dolgozatok megtekintéséről

Címkék: Általános hírek

Tájékoztató a vizsgadolgozatok megtekintéséről

Tisztelt Szülő!

A felvételi vizsgán megírt, tanáraink által kijavított dolgozatokat a vizsgázó és/vagy szülője 2023. január 27-én, pénteken 8:00 és 16:00 óra között tekintheti meg a gimnázium tornatermében.

A betekintéssel kapcsolatos információk:

-         A megtekintés helyszíne a gimnázium tornaterme. Megközelíthető a gimnázium Tanácsház utcára nyíló kapuján keresztül (a kosárlabdapálya mellett, a Városház térre nyíló utcával szemben).

-         A megtekintés során, a személyazonosság igazolása után (a szülőnek vagy a tanulónak) megnézésre átadjuk a kijavított magyar és matematika írásbeli feladatlapot. Javasoljuk a feladatlapokat lefotózni, hogy az esetleges észrevételt ennek alapján be tudják nyújtani.

-         A helyszínen nem lesz lehetőség a dolgozat javításával kapcsolatban észrevételt tenni (sem szóban, sem írásban), illetve az Értékelő lapot átvenni.

-         A Vak Bottyán János Általános Iskola tanulói délelőtt osztályonként megnézik és lefényképezhetik a dolgozatukat. Ezért kérjük, az ő szüleik csak akkor jöjjenek a megtekintésre, ha azt mindenképpen szükségesnek tartják.

-         A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatairól a vizsgázó és/vagy szülője – csak a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – észrevételt tehet. Az észrevételt a megtekintést követő első munkanap végéig, vagyis 2023. január 30-án 16:00 óráig írásban lehet leadni a gimnázium portáján (átvételi elismervény ellenében). Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő. Az észrevételben foglaltakat szaktanárok bírálják el, és az eredményt írásban közlik az észrevételt tevővel. További információ: www.oktatas.hu.

Azok a vizsgázók, akik nem tekintik meg értékelt dolgozataikat, eredményüket várhatóan 2023. február 3-tól találják meg a gimnázium honlapján (www.perczel.hu).

A központi írásbeli vizsga részletes eredményeit tartalmazó Értékelő lapot 2023. február 10-ig minden tanulóhoz eljuttatjuk.

Siófok, 2023. január 25.

Vizsgamegtekintés tájékoztatás.pdf (120726 bájt)