„Humor muβ man haben!” (Bölcsföldi József)

Címkék: Általános hírek

Tisztelettel és szeretettel emlékezünk iskolánk elhunyt tanárára, dr. Bölcsföldi Józsefre.

Gyönkön született 1937. február 2-án. A középiskolai tanári oklevelet matematika─fizika szakon az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 1959-ben szerezte.

Hosszú tanári pályája során 1959-től 1969-ig a székesfehérvári Vasvári Pál Gimnáziumban tanított. 1964─1968 között a pécsi Tanárképző Főiskola egyik évfolyamának fizikát oktatott. Majd Budapesten hét esztendeig alkalmazott matematikusként dolgozott a SZÜV-nél és a SZÁMALK-nál, és ezzel párhuzamosan külsős előadóként programnyelveket oktatott a Közgazdasági Egyetemen és az ELTE-n. 1974-től 1988-ig az Egyetemi Számítóközpont tudományos munkatársa és osztályvezetője volt. 1979-ben doktori szigorlatot tett, és ugyanebben az évben 1979-ben „Kiváló munkáért” kitüntetést kapott. A magyar külkereskedelmi vállalatokon keresztül, az Egyetemi Számítóközpont megbízásából, időszakosan Ausztriában és az NSZK-ban rendszerszervezőként és programozóként dolgozott.

1990-ben Balatonszárszóra költözött, és az 1990─91-es tanévtől kezdve a siófoki Perczel Mór Gimnázium német─magyar két tannyelvű osztályaiban matematikát tanított párhuzamosan német és magyar nyelven 2010-ig. Emellett a Gábor Dénes Informatikai Főiskolán fizikát, elektrotechnikát és tudomány történetet oktatott.

A tudományos ismeretterjesztés szellemében előadásokat tartott a siófoki, a székesfehérvári, a tabi, a gyönki, a szekszárdi és nagyatádi gimnáziumokban.

Életútjára, szakmai munkásságára nagy elismeréssel tekintünk, hivatása volt a tanítás, az alkalmazás és a kutatás.

A matematika nagy súllyal szerepelt egész életében.  A prímekkel kapcsolatos kutatásainak eredményei egyértelműek, sőt túlmutatnak több nagy elődje eredményein: összesen 15 új, speciális prímhalmazt fedezett fel, melyeknek angol nyelvű leírásai  nemzetközi szakfolyóiratokban is megjelentek.

A matematikával összefüggő több szaktudománnyal: csillagászattal, fizikával, informatikával kapcsolatban írt és jelentetett meg cikkeket magyar és nemzetközi szakfolyóiratokban, évkönyvben magyar, német és angol nyelven 2000─2018 között.

„A nap-távcső elve” című munkája, a „Technikai civilizációk kapcsolatainak valószínűségi korlátjai” című dolgozata nagy érdeklődést keltett.

A „Bölcsföldi-zsámoly” nevű demonstrációs eszköze magyarul és angolul („Bölcsföldi – footstool”) is megjelent, nagy elismerést aratva.

Személyiségének sokoldalúsága abban is megnyilvánult, hogy diákjaival nemcsak a tanórákon, szakkörökön vagy egyetemi előkészítőkön foglalkozott, hanem ott volt a kulturális vagy sport szerepléseiken is, télen sítúrákat, nyáron gyalogtúrákat vezetett diákjainak. Székesfehérvárról rendszeresen az Operaházba, zeneakadémiára vitte őket hangversenyekre, ő maga is foglalkozott zenével.

Nemcsak tanította, hanem sokoldalúan nevelte is tanítványait, aminek eredményeként egyre többen választottak olyan műszaki vagy természettudományos pályát maguknak, melyekhez Bölcsföldi József tanár úr kövezte ki az utat.

Bölcsföldi József.jpg