Perczel Mór tanulmányi verseny

Címkék: Események

Intézményünk, a SMÖ Perczel Mór Gimnáziuma ebben a tanévben ünnepli névadója születésének 200. évfordulóját. Ebből az alkalomból különösen fontosnak tartjuk iskolánk értékes hagyományainak ápolását.

 

8600 Siófok, Március 15. park 1.

SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

PERCZEL MÓR GIMNÁZIUMA

tel: (84) 311-308, 312-808                  fax: (84) 311-308            e-mail: igazgato@liveedu.perczel.hu

 

 

Tisztelt Kollégák!

 

Intézményünk, a SMÖ Perczel Mór Gimnáziuma ebben a tanévben ünnepli névadója születésének 200. évfordulóját. Ebből az alkalomból különösen fontosnak tartjuk iskolánk értékes hagyományainak ápolását.

Gimnáziumunk évek óta rendezi meg a Perczel Mór Tanulmányi Versenyt, melynek keretében fogadjuk a régió tehetséges, versenyképes diákjait, illetve azokat a tanulókat, akik ebben a körzetben tanulmányaikat gimnáziumban szeretnék folytatni.

A 2011/2012-es tanévben is meghirdetjük ezt a versenyt két tantárgyból: matematikából és történelemből. A középiskolába készülő tanulóknak segítséget jelenthet, ha ezen a megmérettetésen részt vesznek: a januári felvételit megelőzően saját iskolájukon kívül tájékozódhatnak esélyeikről a korosztályos diáktársak teljesítményével való összevetésben.

A verseny időpontja: 2011. november 14.  14:00-15:00

A korosztály: 7. és 8. évfolyam

A verseny témaköreiről, anyagáról részletes információt küldünk a csatolt Mellékletben.

Nevezési díj: 500 Ft/fő

A versenyre várunk minden olyan korosztályos tanulót, akinek a versenytárgyból felső tagozaton négyesnél gyengébb év végi érdemjegye nem volt. Az első három helyezett tanuló értékes tárgyjutalomban részesül.

A versenytesztek javítási idejében érdekes kísérleteket nézhetnek meg, valamint játékos szellemi vetélkedőben vehetnek részt a diákok.

A versenyre nevezés módja: nevezési díj+név leadása a gimnázium titkárságán 2011. november 7-ig.

Kérünk minden kollégát, tájékoztassa tanulóit a versenyről.

Segítő együttműködésüket köszönjük.

 

 

Siófok, 2011. október 12.

 

 

 

Vaskóné Csák Erika

igazgató

 

 

Melléklet

 

Matematika

 

Tananyag: általános iskolai törzs- és kiegészítő anyag, 8. évf. I. félévig

Verseny jellege: feleletválasztós feladatok projektoros kivetítéssel (20 feladat)

Időtartam: 60 perc

A versenyen számológép használható!

 

Történelem

7. évfolyam

Tananyag:   Magyarország az újkor kezdetén

Perczel Mór élete és szerepe az 1848-49-es szabadságharcban

A verseny jellege: feleletválasztós feladatok projektoros kivetítéssel

Időtartam: 60 perc

 

A felkészüléshez ajánlott olvasmányok:

www.perczel.hu (Bemutatás > Névadónk)

Nagy képes millenniumi hadtörténet. 1000 év a hadak útján. Bp. Rubicon-Aquila,

2000. 273-316.

Az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc története. Bp. Videopont, 1996. 163-164.

Kósa Csaba: Félhold és kétfejű sas. A magyarság története 1526-tól 1790-ig. Bp.1993.

( A korszakkal foglalkozó részek)

R. Várkonyi Ágnes: Megújulások kora. Magyarország története 1526-1711.Bp.Helikon (Új képes történelem)

 

7. évfolyam

Tananyag:  A dualizmus kora

Perczel Mór élete és szerepe az 1848-49-es szabadságharcban

A verseny jellege: feleletválasztós feladatok projektoros kivetítéssel

Időtartam: 60 perc

 

A felkészüléshez ajánlott olvasmányok:

www.perczel.hu (Bemutatás > Névadónk)

Nagy képes millenniumi hadtörténet. 1000 év a hadak útján. Bp. Rubicon-Aquila,

2000. 273-316.

Az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc története. Bp. Videopont, 1996. 163-164.

Magyar kódex.5. Az Osztrák-Magyar Monarchia. Bp. Kossuth, 7-95.