Képzéseink

Intézmény OM azonosítója és neve: 034149 Siófoki Perczel Mór Gimnázium

Intézmény címe, tel. és fax száma: 8600 Siófok, Március 15. park 1.; Tel/fax: 84/311-308

Intézmény honlapja és e-mail címe: www.perczel.hu, igazgato@liveedu.perczel.hu

Intézmény vezetője: Pappné Barta Borbála

Intézmény pályaválasztási felelőse: Tóth Gabriella Krisztina

 

Tanulmányi lehetőségek és tagozatok belső kódjai: Gimnázium

Képzés belső kódja

Évfolyamok száma

 

Alkalmazott tanterv

 

Oktatás fő jellemzője

 

Oktatás egyéb jellemzője

Képzési keret (fő)

 

Felvételi tantárgy

 

 

 

0001

 

 

1 nyelvi előkészítő évfolyam + 4 évfolyam

 

 

gimnáziumi kerettanterv

 

magyar-német két tanítási nyelvű

iskolai oktatás

Kilencedik évfolyamtól három tantárgy oktatása német nyelven (földrajz vagy biológia, történelem és német célnyelvi civilizáció

csoportbontásban

előzetes német nyelvtudás nem szükséges

 

 

 

32

 

 

Egységes írásbeli felvételi általános

tantervű képzésre jelentkezők számára Szóbeli nincs

 

0002

 

4

 

gimnáziumi kerettanterv

emelt óraszám angol nyelv

tantárgyból

 

Angol nyelv oktatása

csoportbontásban történik

 

32

Egységes írásbeli felvételi általános

tantervű képzésre jelentkezők számára Angol nyelvből szóbeli

 

0003

 

4

 

gimnáziumi kerettanterv

emelt óraszám magyar és történelem

tantárgyakból

Magyar és történelem tárgy oktatása csoportbontásban történik

 

16

Egységes írásbeli felvételi általános

tantervű képzésre jelentkezők számára Szóbeli nincs

 

0004

 

4

 

gimnáziumi kerettanterv

 

Általános képzés

 

 

16

Egységes írásbeli felvételi általános

tantervű képzésre jelentkezők számára Szóbeli nincs

 

0005

 

4

gimnáziumi kerettanterv

Emelt óraszám matematika tantárgyból

Matematika tárgy oktatása csoportbontásban történik

 

16

Egységes írásbeli felvételi általános

tantervű képzésre jelentkezők számára Szóbeli nincs

 

0006

 

4

gimnáziumi kerettanterv

Emelt óraszám biológia és kémia tantárgyból

A kémia, biológia tárgyak oktatása csoportbontásban

történik

 

16

Egységes írásbeli felvételi általános

tantervű képzésre jelentkezők számára Szóbeli nincs

Egyéb információk:

11. évfolyamon emelt szintű képzésre jelentkezési lehetőség legfeljebb 3 tantárgyból, összesen 6 órában. Bármelyik gimnáziumi tantárgy választható, de csak megfelelő létszám esetén indul a csoport.

Valamennyi tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv az általános iskolában tanult nyelv.

Valamennyi tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a következők egyike: angol, a német és igény esetén az orosz és az olasz nyelv

Nyílt nap: 2019. november 6. és november 12. 8:00 – 12:00 óra

Tájékoztató szülői értekezlet: 2019. november 25-én hétfőn 16:30 órakor a gimnázium videotermében

Felvételi eljárás rendje: az iskola honlapján megtekinthető

Felvételi vizsgára jelentkezés módja: rendeletben meghatározottak szerint. A központi írásbeli vizsga eredményeit tartalmazó Értékelő lap másolatának csatolása szükséges.

Vizsga követelményei: általános iskolai tananyag

Vizsga időpontja, helye: Siófoki Perczel Mór Gimnázium, Siófok, Március 15. park 1.

Egységes írásbeli felvételi általános tantervű képzésre jelentkezők számára 2020. 01. 18. 10:00 óra; pótfelvételi: 2020.01.23. 14:00 óra

Szóbeli felvételi vizsga időpontja: 2020. 02. 28. 8:00 órától beosztás szerint, amely a gimnázium honlapján tekinthető meg. Külön értesítést nem küldünk a diákoknak.

pótfelvételi: 2020.03.05 14:00 óra, ill. 2020. 03. 06. 14:00 óra

Vizsgázó teljesítményének értékelése:

 

Német két tanítási nyelvű oktatás (0001 kód)

A felvételi pont

50%: az általános iskola 7. évfolyam év végi és 8. osztály félévi tanulmányi átlaga a készségtárgyak kivételével. 50%: az írásbeli vizsgán nyújtott teljesítmény.

 

Angol emelt szintű oktatás (0002 kód)

A felvételi pont

25%: általános iskola 7. évfolyam év végi és 8. osztály félévi tanulmányi átlaga a készségtárgyak kivételével, 50%: az írásbeli vizsgán nyújtott teljesítmény,

25%: a szóbeli vizsgán angol nyelvből nyújtott teljesítmény.

 

Kommunikáció és történelem emelt szint (0003 kód)

A felvételi pont

25%: általános iskola 7. évfolyam év végi és 8. osztály félévi tanulmányi átlaga a készségtárgyak kivételével, 75%: az írásbeli vizsgán nyújtott teljesítmény, (szövegértés eredménye 3-szoros súllyal)

 

Általános osztály (0004 kód)

A felvételi pont

50%: az általános iskola 7. évfolyam év végi és 8. osztály félévi tanulmányi átlaga a készségtárgyak kivételével. 50%: az írásbeli vizsgán nyújtott teljesítmény.

 

Emelt szintű matematika oktatás (0005 kód)

A felvételi pont

25%: általános iskola 7. évfolyam év végi és 8. osztály félévi tanulmányi átlaga a készségtárgyak kivételével, 75%: az írásbeli vizsgán nyújtott teljesítmény, (matematika eredménye 3-szoros súllyal).

 

Természettudományos orientáció (0006 kód)

A felvételi pont

50%: az általános iskola 7. évfolyam év végi és 8. osztály félévi tanulmányi átlaga a készségtárgyak kivételével. 50%: az írásbeli vizsgán nyújtott teljesítmény.


A felvételi eljárásban azonos pontszámot elért tanulók között a sorrendet az alábbiak szerint állapítjuk meg:

1.  angol emelt szintű osztályba jelentkezés esetén a szóbeli meghallgatáson kapott magasabb pontszám

2.  matematika, illetve természettudományi emelt szintű csoportba jelentkezés esetén a központi írásbeli vizsgán matematikából elért magasabb pontszám

3.  kommunikáció-történelem emelt szintű csoportba jelentkezés esetén a központi írásbeli vizsgán magyar nyelvből elért magasabb pontszám

4.  központi írásbeli vizsgán elért magasabb pontszám

5.  hátrányos helyzetű (HH, SNI) tanulók

6.  általános iskola 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi tantárgyi átlaga matematikából, magyar nyelvből, magyar irodalomból és egy idegen nyelvből összesítve magasabb

7.  a gimnázium által szervezett előkészítő foglalkozásokon részt vett

8.  általános iskolai tanulmányi versenyen való részvétel

 

Az angol szóbeli vizsga követelményei:

Az angol szóbeli meghallgatás célja a vizsgázó idegen nyelvi kompetenciájának felmérése.

A vizsgán az utasítások angol nyelven hangzanak el, a feladatok megoldása és a szükséges kommunikáció szintén célnyelven történik.

1.  feladat: Olvasott angol nyelvi szöveg tartalmi összefoglalása angolul

15-20 soros idegen nyelvi szöveget kell tartalmilag ismertetni angol nyelven. A szöveg tartalma, szerkezete és nyelve világos, hétköznapi nyelven íródott, megfelel a korosztály élettapasztalatának és általános érdeklődésének, megértéséhez nincs szükség a korosztály általános műveltségi szintjét meghaladó ismeretekre. A szöveg

tartalmazhat olyan szavakat, kifejezéseket, szerkezeteket, amelyek ismerete nem várható el az adott szinten; ezek megértése azonban nem szükséges a feladat sikeres megoldásához. Előforduló szövegfajták: tájékoztató szövegek, újságcikkek, ismeretterjesztő szövegek, egyszerű elbeszélő szövegek. A szöveg elolvasásához és

értelmezéséhez a vizsgázónak 10 perc felkészülési idő áll rendelkezésére, amely alatt rövid, vázlatos jegyzetet készíthet. A feladat megoldásához szótár nem használható.

2.  feladat: Fogalommagyarázat

A vizsgázó a szövegben aláhúzott 5 angol szót angol nyelven elmagyarázza (körülírja), vagy pontos angol nyelvi rokon értelmű kifejezéssel meghatározza.

3.  feladat: Kötött témájú beszélgetés idegen nyelven az ajánlott témakörök alapján

A vizsgázó beszélgetést folytat a vizsgáztatóval - az adott témához kapcsolódó néhány kérdésre válaszol. Ajánlott témakörök az angol szóbeli meghallgatás 3. feladatához:


1.  Napirend – Daily Routine

2.  Iskola - School

3.  Család, barátok, személyleírás – Family, friends, describing people

4.  Otthon – Your home

5.  Vásárlás - Shopping

6.  Mozi, színház, filmek – Cinema, theatre, films

7.  Televízió, rádió, zene – Television, radio, music

8.  Sport, szabadidős tevékenységek – Sports, free-time activities

9.  Könyv, újságolvasás – Reading books and newspapers

10.  Étkezés otthon és étteremben – Eating at home and eating out

11.  Időjárás, öltözködés – Weather and clothing

12.  Családi ünnepek – Family occasions

13.  Utazás, közlekedés, nyaralás – Travelling, traffic and going on holiday

14.  Egészség, betegség – Health and illnesses

15.  Foglalkozások, munka - Jobs

16.  Technika: mobil telefon, internet – Technology: mobile phones and the Internet

17.  Környezetünk - Environment

18.  Természet, állatok, házi kedvenceink – Nature, animals and pets

 

 

Pályaválasztási füzet 2020-2021-re.pdf (226445 bájt)