Képzéseink

Intézmény OM azonosítója és neve: 034149 Siófoki Perczel Mór Gimnázium

Intézmény címe, tel. és fax száma: 8600 Siófok, Március 15. park 1.; Tel/fax: 84/311-308

Intézmény honlapja és e-mail címe: www.perczel.hu, igazgato@liveedu.perczel.hu

Intézmény vezetője: Vaskóné Csák Erika

Intézmény pályaválasztási felelőse: Tóth Gabriella Krisztina

 

Tanulmányi lehetőségek és tagozatok belső kódjai: Gimnázium

Képzés belső kódja

Évfolyamok száma

 

Alkalmazott tanterv

 

Oktatás fő jellemzője

 

Oktatás egyéb jellemzője

Képzési keret (fő)

 

Felvételi tantárgy

 

 

0001

 

 

5

 

 

Német két tanítási nyelvű oktatás

 

Emelt óraszámú német nyelvi oktatás

német nyelvtudás nem szükséges

Kilencedik évfolyamtól három tantárgy oktatása német nyelven (földrajz vagy biológia, történelem és német célnyelvi civilizáció

csoportbontásban

 

 

32

 

Egységes írásbeli felvételi általános tantervű képzésre jelentkezők számára

Szóbeli nincs

 

0002

 

4

Kerettanterv Angol emelt szint

Emelt óraszámú angol nyelvi oktatás

Angol nyelv tárgy oktatása csoportbontásban történik

 

32

Egységes írásbeli felvételi általános tantervű képzésre jelentkezők számára

Angol nyelvből szóbeli

 

0003

 

4

Kerettanterv Kommunikáció és történelem emelt

szint

Emelt óraszámú magyar és

történelemoktatás

Magyar és történelem tárgy oktatása csoportbontásban történik

 

16

Egységes írásbeli felvételi általános tantervű képzésre jelentkezők számára

Szóbeli nincs

 

0004

 

4

 

Kerettanterv

 

Általános képzés

 

 

16

Egységes írásbeli felvételi általános tantervű képzésre jelentkezők számára

Szóbeli nincs

 

0005

 

4

Kerettanterv

Matematika emelt szint

Emelt óraszámú matematikaoktatás

Matematika tárgy oktatása csoportbontásban történik

 

16

Egységes írásbeli felvételi általános tantervű képzésre jelentkezők számára

Szóbeli nincs

 

0006

 

4

Kerettanterv Természettudomá- nyos orientáció

 

Emelt óraszámú biológia, kémia, oktatás

A kémia, biológia tárgyak oktatása csoportbontásban történik

 

16

Egységes írásbeli felvételi általános tantervű képzésre jelentkezők számára

Szóbeli nincs

Egyéb információk:

11. évfolyamon emelt szintű képzésre jelentkezési lehetőség legfeljebb 3 tantárgyból, összesen 6 órában. Bármelyik gimnáziumi tantárgy választható, de csak megfelelő létszám esetén indul a csoport.

Oktatott idegen nyelvek mindegyik osztályban az angol, a német és igény esetén az orosz, francia és az olasz nyelv.

Nyílt nap: 2017. november 15 és november 22. 8:00 – 12:00 óra

Tájékoztató szülői értekezlet: 2017. november 27-én hétfőn 16:30 órakor a gimnázium video termében

Felvételi eljárás rendje: az iskola honlapján megtekinthető

Felvételi vizsgára jelentkezés módja: rendeletben meghatározottak szerint. A központi írásbeli vizsga eredményeit tartalmazó Értékelő lap másolatának csatolása szükséges.

Vizsga követelményei: általános iskolai tananyag

Vizsga időpontja, helye: Siófoki Perczel Mór Gimnázium, Siófok, Március 15. park 1.

Egységes írásbeli felvételi valamennyi képzésre jelentkező számára 2018. 01. 20. 10:00 óra pótfelvételi: 2018.01.25. 14:00 óra

Szóbeli felvételi vizsga az angol emelt szintre jelentkezők számára: 2018. 02. 23. 8:00 órától beosztás szerint pótfelvételi: 2018.03.01. 14:00 ill. 2018. 03. 02. 14:00

Vizsgázó teljesítményének értékelése:

 

Német két tanítási nyelvű oktatás (001 kód)

A felvételi pont

50%: az általános iskola 7. évfolyam év végi és 8. osztály félévi tanulmányi átlaga a készségtárgyak kivételével.

50%: az írásbeli vizsgán nyújtott teljesítmény.

 

Angol emelt szintű oktatás (002 kód)

A felvételi pont

25%: általános iskola 7. évfolyam év végi és 8. osztály félévi tanulmányi átlaga a készségtárgyak kivételével,

50%: az írásbeli vizsgán nyújtott teljesítmény,

25%: a szóbeli vizsgán angol nyelvből nyújtott teljesítmény.

 

Kommunikáció és történelem emelt szint (003 kód)

A felvételi pont

25%: általános iskola 7. évfolyam év végi és 8. osztály félévi tanulmányi átlaga a készségtárgyak kivételével,

75%: az írásbeli vizsgán nyújtott teljesítmény, (szövegértés eredménye 3-szoros súllyal)

 

Általános osztály (004 kód)

A felvételi pont

50%: az általános iskola 7. évfolyam év végi és 8. osztály félévi tanulmányi átlaga a készségtárgyak kivételével.

50%: az írásbeli vizsgán nyújtott teljesítmény.

 

Emelt szintű matematika oktatás (005 kód)

A felvételi pont

25%: általános iskola 7. évfolyam év végi és 8. osztály félévi tanulmányi átlaga a készségtárgyak kivételével,

75%: az írásbeli vizsgán nyújtott teljesítmény, (matematika eredménye 3-szoros súllyal).

 

Természettudományos orientáció (006 kód)

A felvételi pont

50%: az általános iskola 7. évfolyam év végi és 8. osztály félévi tanulmányi átlaga a készségtárgyak kivételével.

50%: az írásbeli vizsgán nyújtott teljesítmény.

 

A felvételi eljárásban azonos pontszámot elért tanulók között a sorrendet az alábbiak szerint állapítjuk meg:

1.  angol emelt szintű osztályba jelentkezés esetén a szóbeli meghallgatáson kapott magasabb pontszám

2.  matematika illetve természettudományi emelt szintű csoportba jelentkezés esetén a központi írásbeli vizsgán matematikából elért magasabb pontszám

3.  kommunikáció-történelem emelt szintű csoportba jelentkezés esetén a központi írásbeli vizsgán magyar nyelvből elért magasabb pontszám

4.  központi írásbeli vizsgán elért magasabb pontszám

5.  hátrányos helyzetű (HH, SNI) tanulók

6.  általános iskola 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi tantárgyi átlaga matematikából, magyar nyelvből, magyar irodalomból és egy idegen nyelvből összesítve magasabb

7.  a gimnázium által szervezett előkészítő foglalkozásokon részt vett

8.  általános iskolai tanulmányi versenyen való részvétel

 

Az angol szóbeli vizsga követelményei:

Az angol szóbeli meghallgatás célja a vizsgázó idegen nyelvi kompetenciájának felmérése.

A vizsgán az utasítások angol nyelven hangzanak el, a feladatok megoldása és a szükséges kommunikáció szintén célnyelven történik.

Az angol szóbeli meghallgatás célja a vizsgázó idegen nyelvi kompetenciájának felmérése.

1.  feladat: Olvasott angol nyelvi szöveg tartalmi összefoglalása angolul

15-20 soros idegen nyelvi szöveget kell tartalmilag ismertetni angol nyelven. A szöveg tartalma, szerkezete és nyelve világos, hétköznapi nyelven íródott, megfelel a korosztály élettapasztalatának és általános érdeklődésének, megértéséhez nincs szükség a korosztály általános műveltségi szintjét meghaladó ismeretekre.

A szöveg tartalmazhat olyan szavakat, kifejezéseket, szerkezeteket, amelyek ismerete nem várható el az adott szinten; ezek megértése azonban nem szükséges a feladat sikeres megoldásához. Előforduló szövegfajták: tájékoztató szövegek, újságcikkek, ismeretterjesztő szövegek, egyszerű elbeszélő szövegek.

A szöveg elolvasásához és értelmezéséhez a vizsgázónak 10 perc felkészülési idő áll rendelkezésére, amely alatt rövid, vázlatos jegyzetet készíthet. A feladat megoldásához szótár nem használható.

2.  feladat: Fogalommagyarázat

A vizsgázó a szövegben aláhúzott 5 angol szót angol nyelven elmagyarázza (körülírja), vagy pontos angol nyelvi rokon értelmű kifejezéssel meghatározza.

3.  feladat: Kötött témájú beszélgetés idegen nyelven az ajánlott témakörök alapján

A vizsgázó beszélgetést folytat a vizsgáztatóval - 3 témakörhöz kapcsolódó néhány kérdésre válaszol. Ajánlott témakörök az angol szóbeli meghallgatás 3. feladatához:

 

1.  Napirend – Daily Routine

2.  Iskola - School

3.  Család, barátok, személyleírás – Family, friends, describing people

4.  Otthon – Your home

5.  Vásárlás - Shopping

6.  Mozi, színház, filmek – Cinema, theatre, films

7.  Televízió, rádió, zene – Television, radio, music

8.  Sport, szabadidős tevékenységek – Sports, free-time activities

9.  Könyv, újságolvasás – Reading books and newspapers

10. Étkezés otthon és étteremben – Eating at home and eating out

11. Időjárás, öltözködés – Weather and clothing

12. Családi ünnepek – Family occasions

13. Utazás, közlekedés, nyaralás – Travelling, traffic and going on holiday

14. Egészség, betegség – Health and illnesses

15. Foglalkozások, munka - Jobs

16. Technika: mobil telefon, internet – Technology: mobile phones and the Internet

17. Környezetünk - Environment

18. Természet, állatok, házi kedvenceink – Nature, animals and pets