Képzéseink

Pályaválasztási füzet 2022-2023-ra.pdf (290373 bájt)

 

PÁLYAVÁLASZTÁSI FÜZET (2022/2023)

Intézmény OM azonosítója és neve: 034149 Siófoki Perczel Mór Gimnázium és Kollégium

Intézmény címe, tel. és fax száma: 8600 Siófok, Március 15. park 1.; Tel/fax: 84/311-308

Intézmény honlapja és e-mail címe: www.perczel.hu, igazgato@perczel.hu

Intézmény vezetője: Fellegi Bálint

Intézmény pályaválasztási felelőse: Tóth Gabriella Krisztina

 

Tanulmányi lehetőségek és tagozatok belső kódjai:

Gimnázium

Pályaválasztási füzet.png

Egyéb információk:

11. évfolyamon emelt szintű képzésre jelentkezési lehetőség legfeljebb 2 tantárgyból, összesen 4 órában. Bármelyik gimnáziumi tantárgy választható, de csak megfelelő létszám esetén indul a csoport.

Valamennyi tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv az általános iskolában tanult idegen nyelv.

Valamennyi tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a következők egyike: angol, német, orosz vagy olasz nyelv.

Nyílt nap: járványhelyzet miatt elmarad

Tájékoztató szülői értekezlet: járványhelyzet miatt online formában. 2021. november 29. hétfő 16:30

Felvételi eljárás rendje: az iskola honlapján megtekinthető

Felvételi vizsgára jelentkezés módja: rendeletben meghatározottak szerint. A központi írásbeli vizsga eredményeit tartalmazó Értékelő lap másolatának csatolása szükséges.

Vizsga követelményei: általános iskolai tananyag

Vizsga időpontja, helye: Siófoki Perczel Mór Gimnázium, Siófok, Március 15. park 1.

Egységes írásbeli felvételi általános tantervű képzésre jelentkezők számára 2022.01.22. 10 óra. Pótfelvételi: 2022.01.27. 14 óra

Szóbeli felvételi vizsga időpontja (angol tagozatra): 2022.03.04. 8 órától beosztás szerint. Pótfelvételi: 2022.03.10. 14 óra ill. 2022.03.11. 14 óra

Vizsgázó teljesítményének értékelése:

Német két tanítási nyelvű oktatás (0001 kód)

A felvételi pont

50%: az általános iskola 7. évfolyam év végi és 8. osztály félévi tanulmányi átlaga a készségtárgyak kivételével.

50%: az írásbeli vizsgán nyújtott teljesítmény.

 

Angol emelt szintű oktatás (0002 kód)

A felvételi pont

25%: általános iskola 7. évfolyam év végi és 8. osztály félévi tanulmányi átlaga a készségtárgyak kivételével,

50%: az írásbeli vizsgán nyújtott teljesítmény,

25%: a szóbeli vizsgán angol nyelvből nyújtott teljesítmény.

 

Kommunikáció-történelem emelt szint (0003 kód)

A felvételi pont

25%: általános iskola 7. évfolyam év végi és 8. osztály félévi tanulmányi átlaga a készségtárgyak kivételével,

75%: az írásbeli vizsgán nyújtott teljesítmény (szövegértés eredménye 3-szoros súllyal)

 

Általános osztály (0004 kód)

A felvételi pont

50%: az általános iskola 7. évfolyam év végi és 8. osztály félévi tanulmányi átlaga a készségtárgyak kivételével.

50%: az írásbeli vizsgán nyújtott teljesítmény.

Emelt szintű matematika oktatás (0005 kód)

A felvételi pont

25%: általános iskola 7. évfolyam év végi és 8. osztály félévi tanulmányi átlaga a készségtárgyak kivételével,

75%: az írásbeli vizsgán nyújtott teljesítmény (matematika eredménye 3-szoros súllyal).

 

Természettudományos orientáció (0006 kód)

A felvételi pont

50%: az általános iskola 7. évfolyam év végi és 8. osztály félévi tanulmányi átlaga a készségtárgyak kivételével.

50%: az írásbeli vizsgán nyújtott teljesítmény.

A felvételi eljárásban azonos pontszámot elért tanulók között a sorrendet az alábbiak szerint állapítjuk meg:

1. angol emelt szintű osztályba jelentkezés esetén a szóbeli meghallgatáson kapott magasabb pontszám

2. matematika illetve természettudományi emelt szintű csoportba jelentkezés esetén a központi írásbeli vizsgán matematikából elért magasabb pontszám

3. kommunikáció-történelem emelt szintű csoportba jelentkezés esetén a központi írásbeli vizsgán magyar nyelvből elért magasabb pontszám

4. központi írásbeli vizsgán elért magasabb pontszám

5. hátrányos helyzetű (HH, SNI) tanulók

6. általános iskola 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi tantárgyi átlaga matematikából, magyar nyelvből, magyar irodalomból és egy idegen nyelvből összesítve magasabb

7. általános iskolai tanulmányi versenyen való részvétel

Az angol szóbeli vizsga követelményei:

Az angol szóbeli meghallgatás célja a vizsgázó idegen nyelvi kompetenciájának felmérése.

A vizsgán az utasítások angol nyelven hangzanak el, a feladatok megoldása és a szükséges kommunikáció szintén célnyelven történik.

1. feladat: Olvasott angol nyelvi szöveg tartalmi összefoglalása angolul

15-20 soros idegen nyelvi szöveget kell tartalmilag ismertetni angol nyelven. A szöveg tartalma, szerkezete és nyelve világos, hétköznapi nyelven íródott, megfelel a korosztály élettapasztalatának és általános érdeklődésének, megértéséhez nincs szükség a korosztály általános műveltségi szintjét meghaladó ismeretekre. A szöveg tartalmazhat olyan szavakat, kifejezéseket, szerkezeteket, amelyek ismerete nem várható el az adott szinten; ezek megértése azonban nem szükséges a feladat sikeres megoldásához. Előforduló szövegfajták: tájékoztató szövegek, újságcikkek, ismeretterjesztő szövegek, egyszerű elbeszélő szövegek. A szöveg elolvasásához és értelmezéséhez a vizsgázónak 10 perc felkészülési idő áll rendelkezésére, amely alatt rövid, vázlatos jegyzetet készíthet. A feladat megoldásához szótár nem használható.

2. feladat: Fogalommagyarázat

A vizsgázó a szövegben aláhúzott 5 angol szót angol nyelven elmagyarázza (körülírja), vagy pontos angol nyelvi rokon értelmű kifejezéssel meghatározza.

3. feladat: Kötött témájú beszélgetés idegen nyelven az ajánlott témakörök alapján

A vizsgázó beszélgetést folytat a vizsgáztatóval - az adott témához kapcsolódó néhány kérdésre válaszol.

Ajánlott témakörök az angol szóbeli meghallgatás 3. feladatához:

 

1. Napirend – Daily Routine
2. Iskola - School
3. Család, barátok, személyleírás – Family, friends, describing people
4. Otthon – Your home
5. Vásárlás - Shopping
6. Mozi, színház, filmek – Cinema, theatre, films
7. Televízió, rádió, zene – Television, radio, music
8. Sport, szabadidős tevékenységek – Sports, free-time activities
9. Könyv, újságolvasás – Reading books and newspapers
10. Étkezés otthon és étteremben – Eating at home and eating out
11. Időjárás, öltözködés – Weather and clothing
12. Családi ünnepek – Family occasions
13. Utazás, közlekedés, nyaralás – Travelling, traffic and going on holiday
14. Egészség, betegség – Health and illnesses
15. Foglalkozások, munka - Jobs
16. Technika: mobil telefon, internet – Technology: mobile phones and the Internet
17. Környezetünk - Environment
18. Természet, állatok, házi kedvenceink – Nature, animals and pets