Képzéseink

Intézmény OM azonosítója és neve: 034149 Siófoki Perczel Mór Gimnázium

Intézmény címe, tel. és fax száma: 8600 Siófok, Március 15. park 1.; Tel/fax: 84/311-308

Intézmény honlapja és e-mail címe: www.perczel.hu, igazgato@liveedu.perczel.hu

Intézmény vezetője: Vaskóné Csák Erika

Intézmény pályaválasztási felelőse: Tóth Gabriella Krisztina

 

Tanulmányi lehetőségek és tagozatok belső kódjai:

Gimnázium

Képzés belső kódja

Évfolyamok száma

Alkalmazott tanterv

Oktatás fő jellemzője

Oktatás egyéb jellemzője

Képzési keret (fő)

Felvételi tantárgy

001

5

Német két tanítási nyelvű oktatás

Emelt óraszámú német nyelvi oktatás

német nyelvtudás nem szükséges

Kilencedik évfolyamtól három tantárgy oktatása német nyelven  (földrajz vagy biológia , történelem és német célnyelvi civilizáció csoportbontásban

32

Egységes írásbeli felvételi általános tantervű képzésre jelentkezők számára

Szóbeli nincs

002

4

Kerettanterv

Angol emelt szint

Emelt óraszámú angol nyelvi oktatás

Angol nyelv tárgy oktatása csoportbontásban történik

32

Egységes írásbeli felvételi általános tantervű képzésre jelentkezők számára

Angol nyelvből szóbeli

003

4

Kerettanterv

Kommunikáció és történelem emelt szint

Emelt óraszámú magyar és történelemoktatás

Magyar és történelem tárgy oktatása csoportbontásban történik

16

Egységes írásbeli felvételi általános tantervű képzésre jelentkezők számára

Szóbeli nincs

 

004

 

4

 

Kerettanterv

 

 

Általános képzés

 

 

16

 

Egységes írásbeli felvételi általános tantervű képzésre jelentkezők számára

Szóbeli nincs

005

4

Kerettanterv

Matematika emelt szint

Emelt óraszámú matematikaoktatás

Matematika tárgy oktatása csoportbontásban történik

16

Egységes írásbeli felvételi általános tantervű képzésre jelentkezők számára

Szóbeli nincs

006

4

Kerettanterv

Természettudomá-nyos orientáció

 

Emelt óraszámú biológia, kémia, oktatás

A kémia, biológia tárgyak oktatása csoportbontásban történik

16

Egységes írásbeli felvételi általános tantervű képzésre jelentkezők számára

Szóbeli nincs


Egyéb információk:

11. évfolyamon emelt szintű képzésre jelentkezési lehetőség legfeljebb 3 tantárgyból, összesen 6 órában. Bármelyik gimnáziumi tantárgy választható, de csak megfelelő létszám esetén indul a csoport.

Oktatott idegen nyelvek mindegyik osztályban az angol, a német és igény esetén az orosz, francia nyelv.

Nyílt nap: 2016. november 16 és november 23. 8:00 – 12:00 óra

Tájékoztató szülői értekezlet: 2016. november 28-án hétfőn 16:30 órakor a gimnázium video termében

Felvételi eljárás rendje: az iskola honlapján megtekinthető

Felvételi vizsgára jelentkezés módja: rendeletben meghatározottak szerint. A központi írásbeli vizsga eredményeit tartalmazó Értékelő lap másolatának csatolása szükséges.

Vizsga követelményei: általános iskolai tananyag

Vizsga időpontja, helye: Siófoki Perczel Mór Gimnázium, Siófok, Március 15. park 1.

Egységes írásbeli felvételi általános tantervű képzésre jelentkezők számára 2017. 01. 21. 10:00 óra pótfelvételi: 2017.01.26. 14:00 óra

Szóbeli felvételi vizsga időpontja: 2017. 02. 24. 8:00 órától beosztás szerint pótfelvételi: 2017.03.01. 14:00 óra  ill. 2017. 03. 02. 14:00 óra

Vizsgázó teljesítményének értékelése:

Német két tanítási nyelvű oktatás (001 kód)

A felvételi pont

50%: az általános iskola 7. évfolyam év végi és 8. osztály félévi tanulmányi átlaga a készségtárgyak kivételével.

50%: az írásbeli vizsgán nyújtott teljesítmény.

 

Angol emelt szintű oktatás (002 kód)

A felvételi pont

25%: általános iskola 7. évfolyam év végi és 8. osztály félévi tanulmányi átlaga a készségtárgyak kivételével,

50%: az írásbeli vizsgán nyújtott teljesítmény,

25%: a szóbeli vizsgán angol nyelvből nyújtott teljesítmény.

 

Kommunikáció és történelem emelt szint (003 kód)

A felvételi pont

25%: általános iskola 7. évfolyam év végi és 8. osztály félévi tanulmányi átlaga a készségtárgyak kivételével,

75%: az írásbeli vizsgán nyújtott teljesítmény, (szövegértés eredménye 3-szoros súllyal)

 

Általános osztály (004 kód)

A felvételi pont

50%: az általános iskola 7. évfolyam év végi és 8. osztály félévi tanulmányi átlaga a készségtárgyak kivételével.

50%: az írásbeli vizsgán nyújtott teljesítmény.

Emelt szintű matematika oktatás (005 kód)

A felvételi pont

25%: általános iskola 7. évfolyam év végi és 8. osztály félévi tanulmányi átlaga a készségtárgyak kivételével,

75%: az írásbeli vizsgán nyújtott teljesítmény, (matematika eredménye 3-szoros súllyal).

 

Természettudományos orientáció (006 kód)

A felvételi pont

50%: az általános iskola 7. évfolyam év végi és 8. osztály félévi tanulmányi átlaga a készségtárgyak kivételével.

50%: az írásbeli vizsgán nyújtott teljesítmény.

 

 

A felvételi eljárásban azonos pontszámot elért tanulók között a sorrendet az alábbiak szerint állapítjuk meg:

1. angol emelt szintű osztályba jelentkezés esetén a szóbeli meghallgatáson kapott magasabb pontszám

2. matematika illetve természettudományi emelt szintű csoportba jelentkezés esetén a központi írásbeli vizsgán matematikából elért magasabb pontszám

3. kommunikáció-történelem emelt szintű csoportba jelentkezés esetén a központi írásbeli vizsgán magyar nyelvből elért magasabb pontszám

4. központi írásbeli vizsgán elért magasabb pontszám

5. hátrányos helyzetű (HH, SNI) tanulók

6. általános iskola 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi tantárgyi átlaga matematikából, magyar nyelvből, magyar irodalomból és egy idegen nyelvből összesítve magasabb

7. a gimnázium által szervezett előkészítő foglalkozásokon részt vett

8. általános iskolai tanulmányi versenyen való részvétel